EL-X är ett flexibelt elföretag som är verksamt inom elinstallationer i Malmö-regionen.

Inom vårt verksamhetsområde ingår främst el-service till fastighetsförvaltare och fastighetsägare, till vilka vi har ett mycket väl fungerande samarbete. Följderna av en utbredd och välplanerad verksamhetsfördelning innebär en stor trygghet för oss som företag. Elbranschen idag innebär hela tiden förnyelse och utveckling, vilket i sin tur kräver ständig kompetensutveckling från vår personal.

EL-X, som är ett privatägt aktiebolag, startades 1983 av nuvarande företagsledare Lars Lindström och Bertil Engqvist. Allt sedan starten är begreppen Bra Service och Flexibilitet något som alltid varit av stor vikt för oss. Vårt upptagningsområde idag utgörs av sydvästra Skåne med dominans för Malmöområdet, i vilket vi finns belägna.

Vår vision är:
...att i takt med utvecklingen kontinuerligt förbättra och bygga på vår kompetens samt att fortsätta ha ett utmärkt samarbete med såväl våra kunder som våra leverantörer.


GDPR

EL-X i Malmö AB

EL-X i Malmö AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur EL-X i Malmö AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt och/eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att EL-X i Malmö AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, hyr, köper, leasar eller erhåller hjälp med finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

-       Person- och kontaktinformation- namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc

 

-       Betalningsinformation- fakturainformation, bankkontonummer etc

 

-       Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

-       Person- och kontaktinformationsåsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.

 

-       Information om produkter/tjänster- detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.

 

-       Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

 

-       Historisk information- tidigare köp, betalnings- och kredithistorik

 

-       Enhetsinformation- t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

 

-       Geografisk information– din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Föregående avsnitt innehåller en lista över vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör samt syftet bakom varför vi gör dem och på vilken rättslig grund det sker.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi inte kommer att göra med uppgifterna:

EL-X i Malmö AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

EL-X i Malmö AB behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller bokföringslagen.

Dina rättigheter som registrerad beträffande tillgång, rättelse och radering

-       Rätt att få tillgång till din data - Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter EL-X i Malmö AB har om dig och verifiera den information vi har om dig.

 

-       Rätt till rättelse - Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 

-       Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) - Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker

EL-X i Malmö AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy nedan.

Kontakta oss

EL-X i Malmö AB har organisationsnummer 5562255363 och har sitt kontor på Torngatan 26 i Malmö. Kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Malmö, den 2 september 2018.