EL-X är ett flexibelt elföretag som är verksamt inom elinstallationer i Malmö-regionen.

Inom vårt verksamhetsområde ingår främst el-service till fastighetsförvaltare och fastighetsägare, till vilka vi har ett mycket väl fungerande samarbete. Följderna av en utbredd och välplanerad verksamhetsfördelning innebär en stor trygghet för oss som företag. Elbranschen idag innebär hela tiden förnyelse och utveckling, vilket i sin tur kräver ständig kompetensutveckling från vår personal.

EL-X, som är ett privatägt aktiebolag, startades 1983 av nuvarande företagsledare Lars Lindström och Bertil Engqvist. Allt sedan starten är begreppen Bra Service och Flexibilitet något som alltid varit av stor vikt för oss. Vårt upptagningsområde idag utgörs av sydvästra Skåne med dominans för Malmöområdet, i vilket vi finns belägna.

Vår vision är:
...att i takt med utvecklingen kontinuerligt förbättra och bygga på vår kompetens samt att fortsätta ha ett utmärkt samarbete med såväl våra kunder som våra leverantörer.